Νέα

  / Νέα  / Βραβείο για Ορθές πρακτικές στην έκθλιψη και διάθεση του ελαιολάδου!
  • Βραβείο για Ορθές πρακτικές στην έκθλιψη και διάθεση του ελαιολάδου!

 

Βραβείο για Ορθές πρακτικές στην έκθλιψη και διάθεση του ελαιολάδου απονεμήθηκε στην εταιρία Υιοί Εμμ.Πρωτογεράκη Ο.Ε κατά τις εκδηλώσεις παγκόσμιας ημέρας ελιάς από το ΣΕΔΗΚ!

Η αξιολόγηση των εκθέσεων και στοιχείων που υποβλήθηκαν απο τους ενδιαφερομένους έγινε απο Επιτροπές στις οποίες μετείχαν  Επιστήμονες  απο Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια και Επιστημονικούς φορείς της Κρήτης.

Βραβείο για Ορθές πρακτικές στην έκθλιψη και διάθεση του ελαιολάδου!