Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

  / Η Εταιρία  / Διαχείριση ανθρώπινων πόρων  / Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων

Αναπτύσσοντας ένα κοινωνικό προφίλ σε κάθε έκφανση της, η εταιρία Υιοί Εμμ. Πρωτογεράκη δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον παράγοντα άνθρωπο. Το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται σε αυτή, λειτουργεί ως μια καλά οργανωμένη ομάδα που, με εφόδια την εμπειρία την εξειδίκευση, τη διαρκή μετεκπαίδευση, αλλά πάνω απ’ όλα την αφοσίωση στη παραγωγή και τυποποίηση ελαιολάδου..

Η τελειότητα των εγκαταστάσεων δεν αρκεί από μόνη της όταν δεν συνδυάζεται με τη σωστή διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Για το λόγο αυτό η εταιρία Υιοί Εμμ. Πρωτογεράκη συνεργάζεται διαρκώς με το εμπειρότερο και ιδιαιτέρως πρόθυμο για παραγωγή έργου προσωπικό  και  1000 περίπου  ελαιοπαραγωγούς  από την περιοχή της Μεσσαράς,  όπου  όλοι  μαζί  είναι μια απαράμιλλη μονάδα ποιοτικής παραγωγής ελαιολάδου.