Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ

  / Η Εταιρία  / Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ  / Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ
  • Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ
  • Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ
  • Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ
  • Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ
  • Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ
  • Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ
  • Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ
  • Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ

Με σεβασμό στη Φύση

Διαχείριση με οικολογικά πρότυπα

Η εταιρεία αντιμετωπίζει τα περιβαλλοντολογικά ζητήματα με ιδιαίτερη βαρύτητα και οικολογική ευαισθησία. Σκοπός μας είναι να συρρικνώσουμε, κατά το δυνατόν, το ενεργειακό μας αποτύπωμα ακολουθώντας μια προοπτική αειφόρου ανάπτυξης. Σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρίες, εφαρμόζουμε οικολογικά πρότυπα στη διαχείριση των υπολειμμάτων μας.

•   Αξιοποίηση  του εκχυλισμένου  ελαιοπυρήνα μετατρέποντας τον σε στερεό βιοκαύσιμο με τη μέθοδο της ξήρανσης

•  Δημιουργώντας με τρόπο απόλυτα φυσικό από τα υπολείμματα της ελιάς , βιομάζα και βιολογικό compost το οποίο χρησιμοποιείται στη συνέχεια στους ελαιώνες μας  ως βελτιωτικό εδάφους κλείνοντας ένα κύκλο, ο οποίος  όχι μόνο δεν επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά το ωφελεί.

•   Τα φύλλα ελιάς που απομένουν μετά τον τρύγο του καρπού   χρησιμοποιούνται σαν πολύτιμη τροφή για ζώα.

Κοινωνικό προφίλ

Συχνά η εταιρία μας αποδεικνύει έμπρακτα την αλληλεγγύη της , και προσφέρει δωρεάν  προϊόντα  μέσω κοινωνικών ιδρυμάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε πολίτες που έχουν σοβαρή ανάγκη από βοήθεια και προσφορά ειδών διατροφής.

Επίσης στέκεται δίπλα σε ανθρωπιστικούς, αθλητικούς & πολιτιστικούς συλλόγους στηρίζοντας τους ενεργά μέσα από τις χορηγίες και τις δωρεές που υλοποιεί.

<<Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη κοινωνία, η προσφορά σας αποτελεί σημαντική βοήθεια για την εξέλιξη του έργου μας.>>

Πρόεδρος Κ.Ι.Π.Ο.Δ.Α Βασιλική Θώδα

 

Παράλληλα οι Αδελφοί  Πρωτογέρακη με υψηλό αίσθημα ευθύνης συμμετέχουν ενεργά αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο σε κοινωφελή δραστηριότητες και σωματεία.

Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ
Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ
Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ
Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ
Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ
Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ
Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ
Κοινωνικό & οικολογικό προφίλ