Βραβευμένη ποιότητα

 Χάλκινο βραβείο στο Λονδίνο, Απρίλιος 2018
ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 2018
ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 2018
ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΥΣΗΣ 2017
ATHENA 2017
ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 2017
ΧΡΥΣΗ ΕΛΑΙΑ Bio
ΧΡΥΣΗ ΕΛΑΙΑ
ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
Βραβείο ποιότητας
Χρυσό βραβείο γεύσης
Χρυσό βραβείο γεύσης
Βραβείο ποιότητας
Αργυρό βραβείο
Χάλκινος κότινος
Χάλκινο βραβείο γεύσης
Έπαινος κότινος
Έπαινος
Έπαινος
Βεβαίωση